బాంకెట్ హాల్స్

0

114/2 and 107, Tilahri, Jabalpur Rd, Jabalpur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు220, 700, 1000, 1200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Bargi Hills Colony, Bargi Hills Sagda, Tilwara Road, Jabalpur – Near Gyan Nanda

Capacity750 – 1,500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 51,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 175 నుంచి

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్

Narsimhapur, NH-26B, Narsinghpur, Jabalpur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం100, 400 ppl

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

1858, Nagpur Rd, Medical Garha, Jabalpur – Near Tripuri Chowk

Shubhangan Hall For 1500 Guests

Capacity150 – 1,500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 250/ధర

Bedi Hall For 1000 Guests

Capacity100 – 1,000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 300/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్

Opp Hawabagh Church, Gorakhpur Main Road, Ratan Colony, Gorakhpur, Jabalpur

2 ఇండోర్ స్థలాలు130, 175 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

920, Lamheta Rd, Bargi Hills, Jabalpur – St. Augustine Senior Secondary School

Lawn

Capacity1,250 – 2,500 వ్యక్తి

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 50,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 180 నుంచి

kohinoor

Capacity750 – 1,500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 30,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 180 నుంచి

Lawn

Capacity500 – 1,000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 25,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 180 నుంచి

Vanquet Hall

Capacity150 – 300 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 11,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 180 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Mandla - Jabalpur Rd, Tilhari, Jabalpur – Near Vijan Mahal

1 ఇండోర్ స్థలం, 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం మరియు 1 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలం300, 1000, 1500 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్, పవర్ బ్యాకప్

107 Near Barghi Hills Colony, Medical, Tilwara Road, Sagra, Jabalpur – Tilwara Thana

Lawn 2

Capacity500 – 4,000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 1,00,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 350 నుంచి

Lawn 1

Capacity500 – 2,000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 350/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 600/ధర

Hall 1

Capacity100 – 500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 350/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 600/ధర

Hall 2

Capacity30 – 50 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 7,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 350 నుంచి

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Tilwara Road, Sagara, New Shastri Nagar, Shastri Nagar, Jabalpur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం300, 700 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

-11 మరిన్ని చూపించు