விருந்து ஹால்

Hotel CM Residency

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 350 முதல்

1 உட்புற இடம் 400 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 100 நபர்கள்

+91 77922 3 3003

Narsimhapur, NH-26B, Narsinghpur, Jabalpur
+91 77922 33003
+91 94258 16048
+91 94247 20191
http://www.cmresidency.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Bagga INN

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Kalchuri Residency MPT

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 150, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

200, 1000 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்

500, 1000 நபர்களுக்கான 2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள்

Hotel Vijan Palace

₹ 335/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 200, 400 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

75 நபர்களுக்கான 1 ரூஃப்டாப் டெரஸ்

6 புகைப்படங்கள்.
புதிது
  • புதிது
  • மிகவும் பிரபலமானவை
  • மிகவும் விவாதிக்கப்பட்டவை
முதலாவது