கோடைக்காலப் பகுதி

Celebration Marriage Hall Damoh

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 180 முதல்

1 வெளிப்புற இடம் 2000 நபர்கள்

+91 98269 9 7949

31-32, Killai Rd, Imalia, Damoh, Jabalpur
+91 98269 97949
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Bagga INN

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Kalchuri Residency MPT

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 150, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

200, 1000 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்

500, 1000 நபர்களுக்கான 2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை கோடைக்காலப் பகுதி
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம்
சமையல் வகை Indian, Chinese
அலங்கார விதிமுறைகள் உள்ளக அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
விருந்தினர் அறைகள் 5 அறைகள்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை
100 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படவில்லை
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன
வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 2000 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 180/நபர் முதல்