விருந்து ஹால்

Hotel Satya Raksha

2 உட்புற இடங்கள் 300, 1500 நபர்கள்

2 வெளிப்புற இடங்கள் 1000, 2500 நபர்கள்

+91 97700 4 9142

920, Lamheta Rd, Bargi Hills, Jabalpur
St. Augustine Senior Secondary School
+91 97700 49142
https://www.facebook.com/Hotel-Satya-Raksha-1799172223704110/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Bagga INN

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Kalchuri Residency MPT

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 150, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

200, 1000 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்

500, 1000 நபர்களுக்கான 2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம்
சமையல் வகை Multi Cuisine
அலங்கார விதிமுறைகள் உள்ளக அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
விருந்தினர் அறைகள் 40 அறைகள், தரநிலையான இரட்டை அறைக்கான ₹ 800 – 2,500
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை, ஹீட்டிங்
100 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படுகிறது
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன

Lawn

வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 2500 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 700 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 50,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 180/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை

kohinoor

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 1500 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 30,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 180/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை

Lawn

வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 1000 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 300 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 25,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 180/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை

Vanquet Hall

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 11,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 180/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை