விருந்து ஹால்

Hotel Kalchuri Residency

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 700 முதல்

1 உட்புற இடம் 250 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1000 நபர்கள்

+91 76126 7 8491

Near Circuit House, Railway Station Rd, Prestige Town, South Civil Lines, Jabalpur
+91 76126 78491
https://www.facebook.com/KalchuriJabalpur/?rf=360448090727927
kalchuri@mptdc.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Vijan Palace

₹ 335/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 200, 400 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

75 நபர்களுக்கான 1 ரூஃப்டாப் டெரஸ்

Hotel Bagga INN

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Kalchuri Residency MPT

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 150, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

200, 1000 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்

500, 1000 நபர்களுக்கான 2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள்